Ekstrem (bærekraftig) oppussing

Hvordan pusser man opp et kontorlokale med en svært høy grad av gjenbruk og med et resultat som viser at leietageren er et selskap som utvikler verdensledende robotikk? Dette var utfordringen Nielstorp+ arkitekter fikk da vekstselskapet Saga Robotics skulle flytte inn i nye lokaler ved Alexander Kiellands plass i Oslo. Kontorbygget de opprinnelig satt i skulle rives, noe som ga dem mulighet til å ta med seg materiale videre til neste kontor. Valget falt på 4.etasje i et næringskompleks i Waldemar Thranes gate 84B. Oppgaven var å tilrettelegge for kontorer, møterom, sosiale soner, kjøkken og en lukket forskningslab.

Saga Robotics utvikler Thorvald roboter som utfører oppgaver for landbruket slik at matproduksjon optimaliseres på en bærekraftig måte, ved for eksempel å eliminere bruken av sprøytemidler. Bærekraft er en sentral og naturlig del av deres virke og det var derfor viktig at oppussingen av deres nye kontorlokaler reflekterte dette.

“Vi hadde en klar ambisjon om at våre nye kontorlokaler skulle reflektere vårt teknologiske arbeid med å løse fremtidens bærekraftutfordringer. Det har vært utrolig spennende å jobbe med dyktige interiørarkitekter som har funnet gode løsninger hvor utstrakt gjenbruk ikke har gått på bekostning av kvalitet. Tvert imot sitter vi nå i unike lokaler med skreddersydde løsninger som mer enn svarer på hva vi ønsket oss”. Anne Dingstad, CEO Saga Robotics AS

Som vekstselskap var budsjettet begrenset så utfordringen for interiørarkitektene var derfor å se på hvordan man kan skape moderne kontorlokaler for en teknologibedrift ved hjelp av gjennomgående gjenbruk av materialer. Alt fra lister, glassvegger, dører, håndvridere – og til og med gipsplater ble gjenbrukt. Brukte møbler fikk en oppfriskning med maling og nye møbler ble bygget av gamle robotdeler.

“Som arkitekter og interiørarkitekter er vi svært bevisste vårt bærekraft-ansvar. En vellykket rehabilitering og oppgradering identifiserer tiltakene som optimaliserer arealene, henter ut potensialet og samtidig tilrettelegger for brukernes behov. Gjenbruk er bærekraftig både for miljøet og lommeboken og de nye skreddersydde lokalene til Saga Robotics viser at det kan se nytt og fresht ut, selv med gjenbruk av materialer.” Herman Hagelsteen, Partner, Nielstorp+ arkitekter

 

For å oppnå et bærekraftig kontorinteriør har vi alltid søkelys på planløsningen. Klare ganglinjer og soneinndelinger hvor støy og trafikk ikke forstyrrer arbeidsintensive områder. Det åpnes opp for at dagslyset fra vindusflater i fasader når langt inn i lokalet, transparente glassvegger skjermer for lyd samtidig som de ikke lukker lokalet og danner mørke arealer. Glassvegger inviterer til åpenhet og gjør det lett å orientere seg i lokalene. Fokuspunkt som markante vegger i ende av gangsoner, her med selskapets logo, leder deg videre inn i lokalet. Bruk av hele bildevegger som viser firmaets virksomhet, gir farge til interiøret samtidig som det understreker den åpne teamsonen.

Hos Saga Robotics er landbruksroboten Thorvald i fokus, ved å leke med komponenter fra roboten-produksjonen til interiørdetaljer som åpne hyllesystem og stille pod /telefonboks er firmaets identitet integrert i kontormiljøet. Glassvegg mellom det fysiske verkstedet, laboratoriet, og kontorarbeidsplasser tydeliggjør firmaets identitet for besøkende og alle som arbeider der.

Fra inngangsdøren til kontoretasjen møtes de besøkende av firmaets logo og en skråstilt vegg inviterer til en åpen og uformell sittegruppe ved dagslys fasade og nærhet til møterom.

Forskningslab til venstre med kontorer og sosial sone i åpent landskap til høyre.

Arealet har vinduer på hver side som gir godt med dagslys til alle rom.

En hylleseksjon som avgrenser kontorplasser i åpent landskap og en sittegruppe er laget av en demontert landbruksrobot.

Aluminiumskilt med belysning