Nye eiere i NIELSTORP+ arkitekter

NIELSTORP+ arkitekter er begeistret over å annonsere et generasjonsskifte i selskapet. Dette strategiske skiftet representerer en ny epoke, med en sømløs overgang som legger et sterkt fundament for veien fremover.

Niels A. Torp, grunnlegger og tidligere hovedeier, har solgt sin eierandel og går fra å være faglig leder til å ha en rådgivende rolle. Eierskiftet kommer som et resultat av en planlagt prosess, hvor den nåværende gruppen av partnere sammen med daglig leder tar over eierskapet og sikrer kontinuitet og videreføring av selskapets verdier og kompetanse.

-Dette har vært et vilt, lykkelig, dramatisk og tidvis underlig arbeidsfellesskap, med mye alvor og munterhet, personlig vennskap og intenst arbeid med tallrike konkurranser: et rikt inkluderende arkitektliv!», sier Niels A. Torp. «Konkurransene har bragt oss fra Oslo til Shanghai, Macao, Mauritius, Bonn, Leipzig, Belfast, Cardiff, Amman, Klaipeda, London, Newbury, Helsinki, Stockholm, København, Gøteborg, Borås, Umeå, osv., med betydelig innlevelse i alle aktuelle forhold som angår den nysgjerrige arkitekt, forteller Torp, som nå er 83.

Kontorets arkitektur vil fortsette med skreddersøm for hvert unikt sted, med den menneskelige skala som ledestjerne. Design som forener kunstneriske kvaliteter og kommersielle behov vil nå bli formet og ledet av kontorets nye generasjon arkitekter.

Dette generasjonsskiftet er et resultat av en naturlig evolusjon i selskapets utvikling. Kontoret har nå etablert en mangfoldig eiergruppe med solid, faglig kompetanse og mellom kontinuitet og nyskapning. Dypt forankret i erfaring, markedsinnsikt og et tydelig bærekraftsfokus vil våre arkitekter og interiørarkitekter utvikle spennende prosjekter i samarbeid med våre kunder. Sammen ser vi fram til å bidra til bedre, mer sanselige og inspirerende omgivelser.