Oslo Atrium i Bjørvika fornyer seg

Oslo Atrium er et signaturbygg i Bjørvika i Oslo fra 2003 tegnet av NIELSTORP+ arkitekter. Husets inngangsparti har en tilbaketrukket arkade som i sin tid tjente som vern mot trafikken fra Bispelokket som var der da bygget sto ferdig før anleggingen av Dronning Eufemias gate.

Nå jobber vi med en ombygging som tilpasser bygget til dagens situasjon og som videreutvikler eiendommen med ytterligere kvaliteter.

Oslo Atrium har kanskje Bjørvikas flotteste sentralhall. Frem til nå har denne imidlertid vært forbeholdt byggets leietakere. Tiltakshaver ønsker å åpne opp bygget for publikum ved å anlegge publikumsrettede funksjoner i plan 1 og 2 og et dynamisk, åpent «drop-in» kontorhotell i atriets plan 3.

I tråd med utviklingen i Bjørvika generelt ønsker tiltakshaver å aktivisere takene med grønne tak, takterrasse og utsiktspaviljong. Tilbaketrukket på takflaten anlegges en ny paviljong med adkomst opp fra inngangsetasjen. Paviljongen vil få to nivåer, der nedre nivå vil ligge på nivå med eksisterende glasstakryttere.

 

 

Sydfasade: