Ny bydel i Tromsø

Nielstorp+ arkitketer tegner nå en ny bydel i Tromsø for Pellerin Eiendom inspirert av byens maritime historie.
Et stort kvartal deles opp i mindre volumer som spiller på Tromsøs maritime byggetradisjon.
Tre store, bryggelignende volumer på gatenivå ligner de gamle trebryggene som var her tidligere. Mellom disse er det passasjer og atrium som åpner seg mot både sjøfront og urbant liv i Strandgata.
Over bryggevolumene etableres boliger i tre slanke tårn, med lys og luft mellom seg. Utsynet fra byen bak, Strandtorget og Storgata ivaretas med siktlinjer og gløtt mellom tårnene.
Tårnene har ca 100 leiligheter, og disse forbindes med nær-lag og fellesfunksjoner på taket i plan 5. Møteplasser, felleskjøkken, takterrasser og sosiale soner gjenskaper nabolagsfølelsen som Tromsø har hatt her i Strandgata i flere hundre år.
Arkitekturen spiller på kontrast mellom de tyngre materialene i nedre del og lette materialer over. Kaibyggene har solide og robuste fasader i tegl, med håndfaste dimensjoner og god materialkvalitet, og tykke vegger som rammer inn folkelivet på en værutsatt kaifront. Tårnene utføres i glass og metall, med transparente materialer og reflekterende glassoverflater som gir et lett, smekkert preg.
Gode gaterom er viktig, og kaibyggenes 4 etasjer rammer inn gaten på en måte som hensyntar den menneskelig skala. Det benyttes håndfaste og vakre materialer for å skape varme og gi et innbydende preg, og det bygges solid slik at det beholder et tiltalende preg i mange år fremover.
Over gatenivået trekkes bygget tilbake. Fasadene i høyden er lettere og transparente og skal gi lys-spill, refleksjoner og transparente effekter. Ved å la tårnene ha en annen type lett og lys arkitektur vil disse skille seg ut fra de tyngre kai-byggene under. Inntrykket av kvartalet blir som en sammensatt bydel med mange forskjellige bygninger, og med spennende åpninger, gløtt og passasjer gjennom. Dette er viktig for å gjenskape livlighet og variasjon i bruk og folkeliv – lignende det som var her tidligere, men nå på en ny måte.
Arealet er ca 22.000m2, og det høyeste tårnet er 15 etasjer.