Planforslag til ny bydel på Hoff

Nielstorp+ arkitekter har på vegne av Holm Eiendom, SKB Eiendom og Fram Eiendom utarbeidet forslag til utvikling av kontor, næring, boliger, kulturformål og offentlige rom på Hoff.

Forslaget «Hoff Village» lanserer utstrakt gjenbruk av eksisterende bygningsmasser samt påbygg og nybygg. Tilsammen omfatter forslaget ca 47.000m² hvorav ca 14.000 utgjør boliger.

 

– Med Hoff Village lanserer vi en områdeutvikling som tar inn hele nærområdet. Vi skaper offentlige rom til bruk for alle, og etablerer forbindelseslinjer som knytter sammen den fremtidig Hoffsparken, Hoff skole og trikk- og T-bane på Hoff torg. Utviklingen vil rehabilitere og gjenbruke en betydelig del av den eksisterende bygningsmassen. Dette tilfredsstiller alle kriteriene til god byutvikling, sier Herman Hagelsteen i Nielstorp+ arkitekter.