Citykonferansen Nord i Bodø

På Citykonferansen Nord i Bodø snakket Tord Kvien om kontorets mange pågående prosjekter i nord. Blant disse er et spennende prosjekt i Skjervøy kommune som med sine 3000 innbyggere foretar store investeringer i havbruksnæring. Det antas at det skal skapes over 70 nye arbeidplasser i lokalmiljøet og NIELSTORP+ arkitekter er med i et Dogas GNIST program som er en ide-prosess for å tenke nytt om hvordan slik vekst kan øke lokalsamfunnets attraktivitet og bærekraft.

 

Illustrasjonen over viser forslag til felleshus med brede funksjonsområder.

I sentrum  rehabiliteres en tidligere rekefabrikk som også bygges på. Transformasjonen muliggjør et nytt multifunksjonsbygg med boliger, innovasjon og sosiale møteplasser.

Herman Hagelsteen deltok i paneldiskusjon med temaet «Kan teknologi redde oss ut av bærekraftsknipa?». Teknologi utgjør i dag et svært nyttig verktøy som kan redusere usikkerhetsmomentene ved feks rehabiliterings- og transformasjonsprosjekter. BIM-modellering gir oss et datagrunnlag som bl.a. muliggjør en detaljert planlegging med nøyaktige masse- og materialberegninger som igjen reduserer svinn og gir et beslutningsgrunnlag for de mange valg som skal gjøres i prosjekteringsfasen.