NIELSTORP+ OMA = Sant

NIELSTORP+ har blitt medlem av OMA (Oslo Metropolitan Area). Som bransjeorganisasjon jobber OMA for tverrfaglig dialog mellom myndigheter, næringsliv og innbyggere i Osloregionen. OMA gjør en viktig jobb med å skape arenaer hvor de forskjellige delene av eiendomsbransjen møtes og til å bidra med tilretteleggelse for dialog mellom det private og det offentlige. Vårt kontor jobber med flere reguleringssaker i Oslo-regionen og med vårt medlemskap vil involvere oss ytterligere på prosesser og aktørene som påvirker dem og til å utvikle vår faglige kompetanse og kanskje også bidra tilbake.

OMA er bla arrangør av Oslo Urban Week.