Rehabilitering av villa på Lagåsen

Vi starter nå et spennende rehabiliteringsprosjekt av en historisk villa på Lagåsen fra 1924 som er tegnet av Magnus Poulsen.

Huset har tre etasjer og et råloft med en total gulvflate på ca 540m² BRA og en tomtestørrelse på 2805m²

Prosjektet omfatter en totalrenovering og rehabilitering innvendig samt utskifting av av alle vinduer i fasaden og en parkmessig oppgradering av utomhusarealer. Husets arkitektoniske og historiske verdier skal beholdes så langt det er mulig og det legges stor vekt på estetiske løsninger med sømløse overganger til eksisterende situasjon. Materialer og detaljering skal være av høy kvalitet slik at denne flotte villaen blir satt i stand og være godt rustet for nye 100 år!

Planlagt ferdigstillelse er høsten 2023.