Destinasjonshotell i Troms

Hotell Buvika ligger i et historisk nordnorsk kystlandskap på Kvaløya i Troms. Hotellet bevarer eksisterende, historiske bygningstypoligier som fiskevær, garntørk og dunvær og kombinerer dette med et moderne, stedstilpasset uttrykk. Anlegget deles opp i flere mindre volumer med en skala som samsvarer med den eksisterende bebyggelsen på stedet. Hotellets utearealer skjermes for vær og vind og åpnes opp mot ettermiddagssolen. Naturen vernes om og beriker opplevelsen av hotellet. Mangfoldet i plante- og dyrelivet styrkes gjennom etablering av varierte biotoper som spiller på lag med den naturlige kystvegetasjonen. Dunværtradisjonen gjenopptas for ærfuglen og dette samspillet mellom mennesker og fugl vises frem på hotellet. Hotellrommene utformes slik at alle gjester får sin egen private havutsikt, skjermet mot innsyn, mens hotellets spa plasseres ytterst, eksponert i det arktiske landskapsrommet.