Hoffsborg

Lokasjon
Engebretsvei 3, 5 og 7 og Hoffsveien 21 og 23, Skøyen, Oslo

Størrelse
ca. 28.500 m²

Oppdragsgiver
Holm Eiendom

Kvartalene i felt BKB3-4 danner avslutningen av næringsbåndet fra Skøyen stasjon langs Hoffselva mot nord. Engebrets vei, og parkeringsplassen på nordsiden av denne, skaper en distanse til den tyngre bebyggelsen i sør, og området oppfattes som et svakt tilknyttet vedheng til næringsbebyggelsen på Hoff.

Vi ønsker å endre Hoff-kvartalenes karakter til å oppleves som urbant og sammensatt.
De nye bygningene plasseres langs formålsgrensen for å danne tydelig definerte byrom og gater. Slik skapes et nytt kvartal som spiller på lag og bidrar til Skøyens urbane karakter.

Eksisterende situasjon