Hoff Village

Lokasjon
Hoffsveien 15 -19, Hovfaret 4 -12, Skøyen, Oslo

Størrelse
ca. 46.700 m²

Oppdragsgiver
Holm Eiendom, SKB Eiendom og Fram Eiendom

Kvartalet som omfattes av felt S1 er helt sentralt i den nordvestre delen av næringsbåndet fra Skøyen stasjon langs Hoffselva mot nord. Kvartalet avslutter det urbane næringsområdet, og danner nordre vegg og tyngdepunkt mot Hoff Torg. Grad av daglig aktivitet, basert på mangfold i formål, sambruk av arealer og bruk 24/7 av kvartalet, er helt avgjørende for å gi grunnlag for Hoff Torg som et tyngdepunkt nordvest i planområdet.

Hoff Village har fått sitt navn fra den sammensatte kvartalsstrukturen rundt et indre gårdsrom: En liten landsby med et indre liv, vokst frem over tid med smug, plassrom, passasjer og mangfold. Kvartalet består av arbeidsplasser, boliger, handel, kultur, fellesarealer og sosiale rom for «liv og røre».

Eksisterende situasjon