Konglestien 8

Lokasjon
Lier, Drammen

Størrelse
390m²

År
2018

Konglestien 8 viser potensialet for oppgradering av boliger i et område med enkelt utformede hus fra 60- og 70-tallet. Mange av disse nabolagene har nå muligheter for utvidelser når det kommer til tak- og mønehøyder. Boliger fra denne perioden har ofte en gunstig beliggenhet med solrik eksponering mot sør og vest.

Det er essensielt å ta hensyn til naboene under planleggingen. Derfor er det viktig å etablere god dialog tidlig i prosessen. Plan- og bygningsloven gir en rekke muligheter, så det er også nødvendig å forstå ens egne rettigheter.

Det opprinnelige huset hadde et flatt tak for ventilasjon, og en bratt tilgang til hovedinngangen. Isolasjonen i veggene var kun 100 mm, og det var mange luftlekkasjer.

Vi valgte å bygge en ny etasje ved å erstatte det gamle taket med et ekstra bjelkelag mellom de eksisterende takbjelkene, og vi sørget for lydisolering ned til den tidligere leiligheten. Nå har vi en mindre og en større hybel i underetasjen, som har tilgang gjennom hagen. Den lave plasseringen av huset i forhold til veien har gjort det mulig å oppnå en trinnfri tilgang til den nye hovedetasjen.

De nye takstolene har en vinkel på 7 grader, noe som gjør mønehøyden så lav som mulig. Det store takutstikket beskytter vinduer og veggkledning. Denne designen er gjennomført på alle sider, og den impregnerte kledningen har varierte farger. Dette gir sollys inn i boligen om vinteren og våren, men gir skygge fra takene om sommeren. Alle tre utendørsområdene mot sør og vest nyter godt av lavtstående sollys om våren, høsten og vinteren. Om sommeren beskyttes områdene av terrassetakene.

Byggearbeidene ble støttet av ENOVA som et lavenergiprosjekt med passivhuselementer. Hele tilbygget ble realisert med et begrenset budsjett.