Sjøbod – rehabilitering

Lokasjon
Snarøya

Størrelse
10m²

Oppdragsgiver
Familie

År
2023

Tiden hadde rent ut for en eldre sjøbod ved en brygge på Snarøya. Bygget var i svært dårlig forfatning og en rehabilitering krevde en omfattende utskifting eksisterende konstruksjon og kledning. Eier ønsket en oppgradering som muliggjorde en sosial bruk av det begrensete arealet på kun 10m².

Løsningen ble å beholde byggets ytre rammer og bygge videre på det eksisterende uttrykket med saltak og stående trekledning. Saltakets mønehøyde ble senket noe fra det eksisterende og vinkelen gjort slakere med en markert, slank avslutning. Innvendig har boden fått lagringsskap med en disk i komposittsten over. Sjøbodens transformasjon åpenbarer seg ved at deler av veggen mot sjøen kan åpnes opp ved hjelp av hydrauliske pumper.

Det varme uttrykket til materialene innvendig står som en kontrast til det mer kontrollerte kalde eksteriøre uttrykket.