Hausmanns gate 6

Lokasjon
Oslo

Størrelse
13.000m²

Oppdragsgiver
Propcap

År
2024

Hausmanns gate 6 består av et L-formet kontorbygg som omkranser et åpent gårdsrom. Bygget ble oppført i 1938 og er tegnet av arkitekt Fritz Jordan. Fasaden har et karakteristisk funksjonalistisk arkitektonisk uttrykk med lange horisontale linjer og båndvinduer, avbrutt av et vertikalt tårnmotiv på hjørnet av Hausmanns gate og Christian Krohgs gate. Denne stil og høyde på bygningens gesims og fasadelinjer er videreført i nabobygget i Storgata 38, som ble bygget i 1939. Sammen danner de en helhetlig og harmonisk kvartalsfasade mot Hausmanns gate.

I rehabiliteringen av fasaden vil de eksisterende fasadene bli oppgradert med bedre energiegenskaper. Dette inkluderer også senkning av brystningsbåndet i kontoretasjene for å forbedre dagslysforholdene og utsikten. Senkningen av brystningsbåndene vil også følges opp med en reduksjon i bredden på vindusprofilene for å opprettholde det samme forholdet mellom brystningsbåndene og vindusprofilene, men med et lettere uttrykk som ligner mer på det opprinnelige designet.

Det planlegges å bygge en tilbaketrukket etasje på plan 10 og etablere nye takterrasser på plan 9 og 10. Den nye tilbaketrukne etasjen vil erstatte de eksisterende tekniske anleggene på taket, som vil flyttes til nye desentraliserte tekniske rom i kontoretasjene og/eller til et nytt teknisk rom i kjelleren. I første etasje vil det gjennomføres ombygging og bruksendring av lokaler, blant annet for å inkludere en restaurant og en ny møteromsavdeling. Hovedinngangslobbyen vil også bli oppgradert.

Heisene vil bli oppgradert i henhold til kravene til universell utforming, og heiskapasiteten vil økes ved å etablere en ny heiskjerne i samme område som de eksisterende heisene.

Ved ferdig rehabilitering vil dette flotte kontorbygget gjenoppstå som et topp moderne næringsbygg med en historisk x-faktor.

Gårdsrommet vil bli utvidet/overdekket med et glasstak, og de nåværende tekniske rommene i gårdsrommet vil bli revet. Tilbygget i gårdsrommet vil fungere som fellesareal for kontorleietakere, med kantine og møterom, og vil bli brukt i samarbeid med restauranten og til ulike arrangementer utenom kontortid.

Det vil bli etablert en åpen mesanin mot randsonen av gårdsrommet mot nord, samt en takterrasse på plan 2 mot det planlagte nye kontorbygget i Christian Krohgs gate 35 i øst. Arealene på mesaninen kan brukes i kombinasjon med mulige kontorhotell og kontorfellesskap på plan 2.