Skaret hotell

Lokasjon
Tromsø

Størrelse
8500m²

Oppdragsgiver
Pellerin

År
2023

Tromsø er en by med en helt unik karakter, der hovedgaten preges av mange sjarmerende trehus. Den intime skalaen i gamle Tromsø er en viktig attraksjon som gir byen et variert og tiltrekkende miljø mellom disse småskala bygningene.

Skaret hotell, med sine 150 leiligheter, er utformet som en sammensetning av mindre volumer med skala og farger som ligner de gamle husene. Bygningens ytre form forsterker og fremhever dermed kvalitetene i det eksisterende, unike bybildet. Hotellet er strategisk plassert mellom den rette Storgata og den livlige, buede Strandgata som følger den gamle sjøfronten. Fasadeutformingen reflekterer dette ved å være mer formell og lineær mot Storgata, samtidig som den vinkles og brytes mot Strandgata for å følge buene.

Vinduene har variasjoner i høyden, med taktskifter mellom to og tre etasjer, for å skape en skala som ligner fasadene til den eldre bebyggelsen i området. Fargepaletten består av jordfarger og rent hvitt, som er typiske for den tradisjonelle bybebyggelsen i området.

På gateplan har hotellet både restaurant og bar, slik at det nye kvartalet også inviterer til folkelig aktivitet og engasjement utenfor bygningen