Strandgata 5-7-9

Lokasjon
Tromsø

Størrelse
22.000m²

Oppdragsgiver
Pellerin

År
2023

Strandgata 5-7-9 er en ny bydel i Tromsø, designet med inspirasjon fra byens maritime fortid. Prosjektet deler et større kvartal inn i flere mindre bygningskropper som reflekterer Tromsøs maritime byggetradisjoner. På gatenivå fremstår tre store volumer, formet som brygger, og gir assosiasjoner til de historiske trebryggene som tidligere befant seg her. Mellom disse skapes passasjer og atriumer som åpner opp for samspill med både sjøfronten og det urbane livet langs Strandgata.

Boligene plasseres i tre slanke tårn over bryggestrukturene, med godt mellomrom for lys og luft, samtidig som de bevarer utsikten og siktlinjene fra bykjernen, Strandtorget og Storgata. De rundt 100 leilighetene i tårnene knyttes sammen med felles funksjoner på femte etasje, som møteplasser, felleskjøkken, takterrasser og sosiale soner, noe som bidrar til å gjenopplive den tradisjonelle nabolagsfølelsen i Strandgata.

Arkitektonisk skapes et spill mellom de robuste materialene i de nedre delene og de lettere i de øvre. De nedre bygningsvolumene bygges i solid tegl med håndfaste proporsjoner og tykke vegger, som rammeverk for folkelivet på en værhard kystlinje. Tårnene, derimot, oppføres i glass og metall med transparente flater som reflekterer lyset og tilfører eleganse.

For å fremme gode gaterom, er de fire etasjene i kaibygningene utformet med menneskelig skala i tankene, med materialvalg som skaper varme og inviterer inn. Solid konstruksjon sikrer at bygget vil beholde sitt tiltalende utseende langt inn i fremtiden.

I høyden trer bygget tilbake, og de høyere fasadene preges av letthet og transparens, noe som skaper spill av lys og refleksjoner. Tårnenes lette og lyse arkitektur skiller seg tydelig fra de mer massive kaivolumene, og bidrar til et mangfoldig og sammensatt bybilde, rikt på åpninger, innsyn og gjennomgangsveier. Dette er essensielt for å revitalisere områdets historiske livlighet og variasjon i bruksområder og folkeliv, nå i en moderne kontekst.

Tre store bryggelignende volumer på gatenivå ligner de gamle trebryggene som var her tidligere. Mellom disse er det passasjer og atrium som åpner seg mot både sjøfront og urbant liv i Strandgata

Arkitekturen spiller på kontrast mellom de tyngre materialene i nedre del og lette materialer over. Kaibyggene har solide og robuste fasader i tegl, med håndfaste dimensjoner og god materialkvalitet, og tykke vegger som rammer inn folkelivet på en værutsatt kaifront. Tårnene er derimot i glass og metall, med transparente materialer og reflekterende glassoverflater som gir et lett, smekkert preg.

Over gatenivået trekkes bygget tilbake. Fasadene i høyden er lettere og transparente og skal gi lys-spill, refleksjoner og transparente effekter. Ved å la tårnene ha en annen type lett og lys arkitektur vil disse skille seg ut fra de tyngre kai-byggene under. Inntrykket av kvartalet blir som en sammensatt bydel med mange forskjellige bygninger, og med spennende åpninger, gløtt og passasjer gjennom. Dette er viktig for å gjenskape livlighet og variasjon i bruk og folkeliv – lignende det som var her tidligere, men nå på en ny måte.