Kristian Augusts gate 7A

Lokasjon
Oslo

Størrelse
1300m²

Oppdragsgiver
Karlander Eiendom

År
2023

Kristian Augusts gate 7A ble opprinnelig bygget i 1855 og bærer preg av en gammeldags og lite effektiv arealdisposisjon. Som nye eiere ønsker Karlander Eiendom å rehabilitere, oppgradere og effektivisere eiendommen. Planen er å sikre en bærekraftig drift og heve kvalitetsnivået slik at kontor og serveringsarealer tilfredsstiller dagens standard med en unik identitet. Prosjektet innebærer en nennsom oppussing av fasadene, påbygging av eksisterende volumer og oppgradering av kontorarealer med etablering av heis og nye trappeløsninger. Bakgården beholder sin uteromsidentitet, mens et heldekkende glasstak tillater en klimatisert helårsbruk. Det nye glasstildekkete gårdsrommet blir til et flerefunksjonelt rom som skal fungere som byggets sosiale hjerte, både som mingleareal og kantine for kontorarealer samt  ”uteservering” utover kvelden for  bevertningslokalene   mot gaten.  Tiltakene vil føre til at dagens adskilte arealer bindes sammen til et nytt sammenhengende kompleks med den tidligere bakgården som et nav i midten.