Privatbolig, Snarøya

Lokasjon
Lagåsen

Størrelse
540m²

Oppdragsgiver
Familie

År
2023

Rehabiliteringsprosjektet av en historisk villa på Lagåsen fra 1924 opprinnelig tegnet av Magnus Poulsen.

Huset har tre etasjer og et råloft med en total gulvflate på ca 540m² BRA og en tomtestørrelse på 2805m²

Prosjektet omfatter en totalrenovering og rehabilitering innvendig samt utskifting av av alle vinduer i fasaden og en parkmessig oppgradering av utomhusarealer. Husets arkitektoniske og historiske verdier skal beholdes så langt det er mulig og det legges stor vekt på estetiske løsninger med sømløse overganger til eksisterende situasjon. Materialer og detaljering er av høy kvalitet slik at denne flotte villaen blir satt i stand og være godt rustet for nye 100 år!

Planlagt ferdigstillelse er høsten 2023.