Privatbolig, Lagåsen

Lokasjon
Lagåsen

Størrelse
540m²

Oppdragsgiver
Familie

År
2023

Rehabiliteringsprosjektet av den historiske villaen på Lagåsen fra 1924, opprinnelig tegnet av Magnus Poulsson, er et omfattende prosjekt som tar sikte på å gjenopplive husets arkitektoniske og historiske verdier. Villaen består av tre etasjer og et råloft, med en samlet gulvflate på omtrent 540 kvadratmeter bruksareal (BRA), og ligger på en tomt som dekker 2805 kvadratmeter.

Prosjektet omfatter en fullstendig renovering og rehabilitering av interiøret, samt utskifting av alle vinduer i fasaden. I tillegg vil utomhusområdene gjennomgå en parkmessig oppgradering. Det er et viktig mål å bevare husets historiske og arkitektoniske verdier så langt det er mulig, samtidig som det legges stor vekt på estetiske løsninger som gir sømløse overganger til den eksisterende situasjonen. Materialvalg og detaljer vil være av høy kvalitet for å sikre at denne flotte villaen blir restaurert til sin opprinnelige prakt og er rustet for å vare i minst 100 nye år!

Prosjektet ferdigstilles høsten 2023.