Sjølyst Arken

Lokasjon
Skøyen, Oslo, Norway

Størrelse
15 000m²

Oppdragsgiver
Rein Eiendom

År
2009

Kontorbygningen SjølystArken (ca. 18800 m² netto utleiebar) ligger på Skøyen i Oslo. Tomten er plassert der byens hovedvestlige tilnærming langs fjorden møter bysentrum – et sted med panoramautsikt over de pittoreske fjordøyene og byens omliggende grønne bakkelandskap.

Den komplekse naturen til tomten (over en eksisterende matbutikk og tilstøtende garasje – begge i kontinuerlig drift – og nær den travle E18-motorveien) har informert de varierende formene, uttrykkene og materialiteten til prosjektet. Som en del av en større reguleringsplan har det vært nødvendig med følsomhet i plassering og masse, med påfølgende justeringer i planløsningen for å sikre at de underliggende boligenhetene får tilgang til fjordkanten.

Mot byen følger vi gate- og gesimsnivåets høydedata for å samsvare med nabobygningene. Men når bygningen svinger for å møte landskapet, endrer fasaden seg både i retning og designkarakter – og utvikler en dobbeltkurvet form som gradvis strekker seg ut mot fjordlandskapet, som baugen på et skip – et landemerke.

Under designprosessen har vi brukt både fysiske og 3D-datamodeller for å identifisere og realisere geometrien til dette prosjektet. Disse har vært avgjørende for å generere det optimale triangulerte formatet for å konstruere det glassede omslaget for den dobbeltkurvede fasaden, samtidig som man adresserer de tekniske problemene skapt av E18-motorveien. Til tross for de store glassfasadene er bygget prosjektert til å være innenfor de nye EU-reglene for energiforbruk.