Oslo Børs

Lokasjon
Oslo, Norway

Størrelse
2.000m²

År
2000

Oslo Børs ble bygget i 1826-28. Bygningen ble opprinnelig oppført i en streng, dorisk, empirestil. I 1910 ble bygningen utvidet i to deler mot sør fra den opprinnelige bygningen. Oslo Børs har hatt en enorm vekst, og antall ansatte har økt fra omtrent 40 til omtrent 100 personer. Børsbygningen trengte å øke i størrelse for å kunne imøtekomme det økte antall ansatte.

Oslo Børs ba arkitekt Niels Torp om å komme med ideer til hvordan denne unike eiendommen kunne huse hele organisasjonen og samtidig beholde sin eksisterende karakter, mens man samtidig skapte et moderne, vakkert og effektivt interiør.

Antall arbeidsplasser har økt enormt, de interne kommunikasjonsmiljøforholdene på kontorene har blitt mer tilfredsstillende. Intensjonen om å koble de indre rommene sammen har blitt oppnådd ved å etablere tomrom og balkonger i hjørnene av de åpne arbeidsområdene over to etasjer.