Oksenøyveien 59

Lokasjon
Oslo

Størrelse
350m²

Oppdragsgiver
Peter Knutzen

År
2019

Oksenøyveien har en lett karakter med spinkel detaljering av gesimslinjer og hjørner. Huset bæres av en søylerekke med runde tresøyler som danner et svar på hovedbygningens søylestilling i 1. etasje.

Takformen har takvinkel og form som tydelig spiller sammen med sjåførboligen.

Takflatens skrånende oppløft mot nord-vest svarer på hovedbygningens skråtak over den opprinnelige garasjen.

Fasadenes vestlandspanel er behandlet med jernvitriol.

Takflatene er tekket med skifergrå zinkplater (VM Zink) med liten avstand mellom stående falser.

Naturstensmurer avgrenser uteplasser og terrengsprang.