Oslofjord Convention Center

Lokasjon
Sandefjord

Størrelse
130 000m²

Oppdragsgiver
OCC / BCC

År
2020

Oslofjord Convention Center er med sine 130.000m² et av Nord Europas største kurs- og konferansesentra. I tillegg til møterom, konferansesaler og multifunksjonsrom i alle størrelser består komplekset også av hotell og utleieleiligheter med 9000 sengeplasser og en flerbrukshall (med bl.a. klatrevegg, ishockeybane og hallområder for allidrett).

Å utforme et prosjekt i denne skalaen med et så allsidig program er en kompleks øvelse. Målsettingen har vært å skape en spennende og dynamisk destinasjon med et helhetlig, samlende grep som er inkluderende for alle aktiviteter og deltakere.

Stikkord har vært dynamiske bygg, med en tydelig arkitektur, som «reiser» seg opp av jorden og strekker seg opp og frem. Mellom husene etableres gode, parkmessige uteområder som sammen med kommunikasjonsårer binder sammen komplekset i en organisering som en egen landsby.