Fredrikstad Cicignon Park

Lokasjon
Fredrikstad

Størrelse
80.000m²

Oppdragsgiver
Nordic Group Holding

År
2024

I Fredrikstads Cicignon Park har vi, sammen med Nordic Group Holding, samarbeidet med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) for å skape en blå-grønn bydel. De gamle sykehusområdene har to høyhusblokker som blir rehabilitert og oppgradert som en del av prosjektet. Produksjon av betong har et betydelig CO2-avtrykk så ved å utnytte de eksisterende bygningene gjør man god bruk av allerede bygde betongstrukturer.

NMBU jobber med å utvikle systemer for å konvertere avfall til energi, bassengkvalitet vann og gjødsel for bylandbruket. Dette vil gjelde for hele området med opptil 1000 boligenheter. Hver bolig vil ha sin egen balkong, både for bylandbruk og rekreasjon. Balkongen kan lukkes som en vinterhage og har en stor blomsterkasse med tråder for klatreplanter. Gjødsel vil være tilgjengelig fra biogassreaktoren (avfall).

Den nye bydelen vil ha sin egen sirkulære økonomi med drivhus, fornybar energi og oppvarming. Prosjektet er planlagt som et høyteknologisk økosystem med bylandbruk i et område på ca 80 000 m2. Prosjektet er delvis muliggjort med midler fra SiEUGreen, EU-forskningsprosjektet om bærekraft, bylandbruk og smarte byer.