Fri Sikt

Lokasjon
Ålesund

Størrelse
15.000m²

Oppdragsgiver
Ulsmo AS

År
2023

Prosjektnavnet «Fri sikt» henviser til det åpne utsynet som preger utviklingen. Med en plassering mot en spektakulær utsikt over fjorden og fjellene, har det vært essensielt å sørge for at utformingen av byggene rettes etter dette. Boligene tiltrekker seg dagslys, og bygningene er optimalisert for sollys og skjerming mot vind. Balkongene er store og gir muligheter for møblering i soner på opptil 3×3 meter. Designet av bygningene gir en «lett» innvirkning på tomten, samtidig som de utvendige materialene er solide og har lang levetid. Uteområdene inviterer til sosialt samvær og knytter fjordlandskapet tett sammen med livet blant bygningene.