Aker Hus

Lokasjon
Fornebu, Bærum

Størrelse
58 000m²

Oppdragsgiver
Aker Solutions

År
2007

Hvordan kan bygningen ved siden av Telenors nye hovedkontor på Fornebu uttrykke sin egenart samtidig som den bidrar til et enkelt og strømlinjeformet samspill med sin markante nabo i nord? Det nye kontorbygget har fått et arkitektonisk løft med enkle, men effektfulle designelementer i klare, solide buede former som skiller seg ut mot Telenors hovedkontors mer sammensatte bygningsstruktur. Samtidig tjener byggets størrelse som en formidler mellom de ulike strukturene og sammensetningene som finnes mellom Telenor-hovedkvarteret og området der den gamle flyplassterminalen på Fornebu en gang sto.

Inngangen i «ravinen» mellom de to bygningsmassene leder rett mot resepsjonsområdet nær bygningens tyngdepunkt, med visuell kontakt til alle hovedmålpunktene. De to buede vingene skaper en kompakt og uttrykksfull gårdsplass som vender mot parken og fjorden i øst.

Det nye bygget er formet etter et enkelt, tydelig, fleksibelt og funksjonelt konsept. I den store bygningen har det blitt lagt vekt på klarhet, enkelhet og gjennomsiktighet. Fasadematerialene definerer den ytre omsluttende kappen som står i kontrast til belegningen av den indre gårdsrommet, svarte anodiserte aluminiumsplater mot hvit marmor. Samspillet kommer tydelig til uttrykk ved inngangen og der bygningen åpner seg mot fjordlandskapet.