Christiania Quartalet

Lokasjon
Oslo

Størrelse
16 500m²

Oppdragsgiver
Aspelin Ramm

År
1996

Christiania Qvartalet er en del av det kvadraturens rutenettmønster, som kan dateres tilbake til kong Christian IVs plan fra 1624.

Fargene, materialene og detaljene i den nye bygården gjenspeiler den historiske arven i denne delen av byen.

I den glassdekte bakgården beriker bygningene hverandre med ulike lyse farger og terrasserte tak.

Ideelt sett bør det være mulig å betrakte et kvartal som en enkelt bygning i selve bystrukturen, der hvert individuelle element bidrar til en harmonisk videreføring og variasjon av et hovedtema. Veggene i kvartalet har alle forskjellige fremtoning, akkurat som de omkringliggende gatene og åpne plassene har forskjellige identiteter og betydninger.

Prosjektet ble belønnet med Arkitekturarvprisen (for restaureringen av Dronningensgate 3), Betongelementprisen 1996, Byprisen 2002 og Oslos byjubileumspris 2006.

Sadly, reality is seldom as we would wish. Some of the buildings on the block in question stood in glaring contrast to each other when Aspelin Ramm decided to revitalise the largest of them. The commission included the complete restoration of Dronningens gate 3 (ca 1840), and a design for a new building facing Grew Wdels plass to replace a near-derelict house.

Our aim was to retain the same fine, neat scale seen in the Bank of Norway in relation to the rest of the street and at the same time build on the cautiously intimated verticals of the facade structure of the two older wings on each side. The rhythm of the Bank of Norway’s facade along Revierstredet, with its copper “middle”, was interpreted on our side of the street by lightly executed glass detailing around the pillar structure which we also gave a lower cornice line than the side wings. We chose to signal a clear “standpoint” in favour of concrete with a colour that is very like that of the old Bank of Norway further up the street.