The Soloist, Belfast

Lokasjon
Belfast, Ireland

Størrelse
10.500m²

Oppdragsgiver
William Ewart Properties / Patton Construction

År
2010

The Soloist – No 2 Lanyon Place – Belfast

Lanyon Place-utviklingen er en av arvene fra Lagonside Corporation, som ble opprettet på 1980-tallet for å gjennomføre regenereringen langs breddene av elven Lagon. Området No 2 Lanyon Place har blitt definert av masterplanen for Lanyon Place som er blitt implementert av Lagonside Corporation, med Waterfront Hall som sitt sentrale punkt.

No 2 Lanyon Place er plassert ved hovedkjøretilgangen til Lanyon Place. Det er begrenset i sør av May Street og i vest av Oxford Street, med utsikt mot Royal Courts of Justice. I øst grenser området til Waterfront Hall og dens fotgjengerplass, og i nord adresserer området plassen og elven Lagon, med utsikt mot krysset med Chichester St.

Oppgaven var å skape en landemerkebygning som komplementerer Waterfront Hall og etablerer en inngang til det samlede Lanyon Place-området.

Designet er utviklet for å forbedre fotgjengerforbindelsene gjennom området og skjerme området fra sørvestlige vinder.

Bygningen består av fem etasjer med innkvartering, med et maskinrom på taket. Som definert av masterplanen for Lanyon Place, linjer takhøyden seg med parapeten til Waterfront Hall.

Med et areal på 10 500 m², er det foreslått at første etasje vil bestå av kommersiell eller blandet bruk, mens de øvre etasjene vil bestå av kontorbruk av kategori A. Bygningen sitter på hver side av en arkade som skjærer gjennom bygningen på en nordøst-sørvest-akse, og skaper en fotgjengerrute fra St. Georges Market til inngangen til Waterfront Hall. Det er tenkt at arkaden vil bli ‘hjertet’ i bygningen som inneholder innganger til kontorer og muligens kantet med kafeer, bistroer og gallerier osv.