Tjuvholmen Allé 1-5

Lokasjon
Tjuvholmen, Oslo

Størrelse
15 000m²

oppdragsgiver
Aspelin Ramm/Selvaag

År
2009

Kontorbygningen i sone 1 nord, sammen med kontorbygningen designet av Kristin Jarmund Arkitekter i sone 2, utgjør selve inngangen til  Tjuvholmen.

De to bygningene er plassert på hver sin side av Tjuvholmen allé, hovedgaten som går gjennom hele Tjuvholmen fra Bryggetorget ved Aker Brygge i nord til fjorden i sør. Bygningenes smale gavlfasader som vender mot Bryggetorget og havnen i nord, fungerer som en inngangsport til Tjuvholmen.