Radisson RED Hotel, Gardermoen

Lokasjon
Gardermoen flyplass

Størrelse
25.800m² – 514 hotellrom

Oppdragsgiver
Avinor v/Hotell Østre AS

År
2022

Hotellet er bygget i to faser. Første byggetrinn på 17.000m² og 300 hotellrom sto ferdig i 2010, mens andre byggetrinn legger til ca 8700m² og 214 nye rom.

Den senere utvidelsen var planlagt ved første byggetrinn slik at utvidelsen oppleves som en sømløs videreføring. Som et effektivt flyplasshotell har viktige kriterier i tillegg til estetikk vært funksjonalitet, driftsøkonomi, lydproblematikk og miljø, energibruk og materialvalg.

(Photo: Dmitry Tkachenko)

(Photo: Rickard L Eriksson)