Langeskjærveien 7

Lokasjon
Sandefjord, Granholmen

Størrelse
290m²

År
2019

Tomtene langs innseilingen til Sandefjord har variert bebyggelse fra de siste hundre årene. Granholmen og andre små holmer i Sandefjordfjorden gir nærliggende naturskjønnhet og et vakkert landskap. Flere av tomtene langs stranden har brygger og sjøhus, som skaper et mangfoldig bilde.

Det nye huset er plassert tett inntil en tidligere byggelinje, som en gang tilhørte en hytte som sto her. Mot sjøen skiller tomten seg fra naboene med en grønn skråning, som gir huset en tilknytning til terrenget og sjøen. I tillegg bidrar synlig fjell på nabotomten i nord til å integrere huset i terrenget.

Utsikten fra huset gir en vid horisont i alle retninger, både sommer og vinter. Fra den grønne gress-skråningen, over leiregrunnen som fungerer som habitat for vadefugler i sjøen, og videre ut mot den andre siden av fjorden, er det en fantastisk utsikt. De store vinduene som vender mot morgensolen er utstyrt med solskjerming som reguleres automatisk avhengig av sollys og vindforhold, men kan også betjenes manuelt. I tillegg finnes overdekkede verandaer mot sjøen og vest på hver ende av den korte bygningen, som gir rom for utendørs opphold.

Konstruksjonen inneholder både synlige og skjulte stålkomponenter. Verandaene har synlige søyler, broer og dragere i galvanisert stål, som er separert fra hovedhuset for å unngå kuldebroer. Så vel tre- som stålsøyler og ståldragere i hovedhuset er fullstendig skjult, og de ble montert på stedet. Klimaveggen er konstruert med et TEWO-system som består av utvendige og innvendige x-finerplater som gir styrke til bjelkelaget. Midtpartiet er laget av bærende horisontale x-finerplater som er 80 mm tykke, og dette, sammen med trinnene i glass, understreker åpenheten i midtpartiet.

Kledningen består av trykk- og vakuumbehandlet tre med god stabilitet og værbestandighet. Innvendige vegger er dekket med TEWO-overflater i gran med hydroskopiske egenskaper som bidrar til å regulere fuktighet i rommene.

Totalkostnaden for prosjektet, inkludert oppvarmet bruttoareal, beløper seg til 30 000 kroner per kvadratmeter (per 2019). Dette inkluderer også kostnadene knyttet til garasje, carport og verandaer. Utendørsbelegg på gårdsplass og andre utomhusarbeider er fortsatt under arbeid.