Royal Jordanian hovedkontor

Lokasjon
Amman, Jordan

Størrelse
18 000m²

Oppdragsgiver
Royal Jordanian Airlines

År
2012

Boligutviklinger med et rutemønster, på omtrent 3-5 etasjer, ligger tilstøtende til vest, sør og over hovedveien mot øst. Utviklingsområdet er rektangulært og ligger på en vest-nordvest/øst-sørøst akse, med sørsiden langs Mawlood Mukhless-veien og østsiden overveiende eksponert for den jordanske solen.

Målet med prosjektet vårt er å tilby en bærekraftig utvikling rundt en aktiv, sikker indre gate. En av de primære ambisjonene med forslaget vårt er å fremme og sikre en høy standard på design innenfor et miljø som forsterker Royal Jordanian Airlines’ merkevare. Forslaget vårt adresserer alle kravene i oppgaven, spesifikt ved å fremme en sterk følelse av sted, og etablere en serie av nettverksruter og en sekvens av rom for å komplimentere den nye bygningsformen og hjelpe med å annonsere utviklingen langs Mohamed Ali Janah-hovedveien.

Analysen av det rektangulære området tyder på at to lineære bygninger som løper parallelt med Mawlood Mukhless-veien gir den mest effektive fotavtrykkskonfigurasjonen som også ville dra nytte av naturlig dagslys og ventilasjon. De lineære bygningene vil skjerme en indre gate beskyttet mot direkte sollys, som danner ‘hjertet’ i bygningen, lik den tradisjonelle arabiske ‘souken’.

To poler er skapt i hver ende av ‘gaten’, bestående av hovedinngangsmottak og ‘offentlig behandlingshall’ i øst, og en privat kantine som åpner ut mot en mykt landskapsformet oase i vest. Disse polene fungerer som magneter som trekker folk forbi de forskjellige aktivitetene mens de beveger seg langs ‘gaten’. Som et konsept er en blokk ‘statisk’ og den andre ‘dynamisk’.

I nord ankrer den statiske lineære blokken bygningen på stedet og gir en solid fasade mot enhver fremtidig utvikling i nord. Den sørlige blokken blir uttrykksfull og er bygningens signatur. Lignende den glatte aerodynamikken til et fly, vokser blokken ut fra det hevede sørvestlige hjørnet av området og vokser til et høydepunkt når den når Mohamed Ali Janah-hovedveien og skaper et landemerke som vil bli sett fra alle tilnærminger til området. Mottakspunktet for hovedinngangen er lokalisert til venstre (sørsiden) med ytterligere frontavdeling satt bak. Dette gir et klart velkomstpunkt hvor besøkende skriver seg inn før de får tilgang videre inn i bygningen.