Hallmaker

Lokasjon
Kneppeskjær, Oslo

Oppdragsgiver
Oslo Harbour Authorities

År
2005

PVC-lager

Det ble opprinnelig utformet som en konkurranse for et midlertidig lager.

Den arkitektoniske ideen er basert på enkle konstruksjonsprinsipper som sammen med PVC-duken (stoffet) gir mange muligheter for bygnings- og estetiske kvaliteter. Dukken behandles som et stoff og strekkes ut som et seil. Konstruksjonen er festet med en akterstag på utsiden. En enkel todimensjonal ramme settes sammen slik at dukens form blir organisk og tredimensjonal. Hver seksjon, hvert «skip», er konstruktivt selvstøttende. Det ønskede antallet skip kan legges til for å oppnå den riktige størrelsen på hallen (lageret).

Between each “ship” it is a “break” with a vertical element of glass.
The construction is freely stretched between the facades and it is not any columns inside the hall.
The hall is lit up on the outside facade to amplify the lighting qualities of the PVC cancas.
The hall carries a maritime character and is divided up in building sections.
The hall system shall be flexible and be adapted to the users varied needs to storage.
Each section of the hall can be used together or separate.
The hall can have different climate and humidity in the different parts.
Each section can have one or more gates in the facade.

The purpose of the building is to give the traditional plastic halls an identity and innovative form that brings out the positive and dynamic with the use of PVC cancas.